Dominika Dudek oraz Lucjan Wesołowski czwartek, 18 października 2018 zagrają 

Mischla

Mateusz Tranda  6 listopada, 6 grudnia